Πρώτη σελίδα
 
 Curriculum vitae
 Ημερολόγιο
 
 Ποιητικά
 Δοκίμια & άρθρα
 Μεταγραφές
 Συνεντεύξεις
 Τα επικαιρικά
 Ατάκτως ερριμμένα
 
 Κ.Κ. in Translation
 Εικονοστάσιον
 
 Ξενώνας
 Έριδες
 Florilegium
 
 
 Συνδεσμολόγιο
 Impressum
 Γραμματοκιβώτιο
 Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 Curriculum vitae

    


Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά και μεταφραστική. Έζησε στη Γερμανία. Δημοσίευσε πέντε βιβλία με ποιήματα και πολύ περισσότερα με μεταφράσεις, κυρίως λογοτεχνικές και φιλοσοφικές. Τα κριτικά του κείμενα περιστρέφονται γύρω από την εγχώρια και ξένη λογοτεχνία και σκέψη. Έγραψε το λιμπρέττο της όπερας δωματίου "Ο Μιχαήλ Άγγελος στη Ρώμη" που ανέβηκε τον Μάρτιο του 2013 στο Μουσείο Μπενάκη σε μουσική σύνθεση Φίλιππου Τσαλαχούρη. Τελευταία του έργα, το δοκίμιο "Κ. Π. Καβάφης" (2013), η ποιητική σύνθεση "Γράμμα στον Οδυσσέα Ελύτη" (2014), η μετάφραση της "Ηλιόπετρας" του Ο. Πας (β' έκδοση συμπληρωμένη, 2015) ο μονόλογος "Κρέων" και το σατιρικό "Λάμπρου Λαρέλη Vita Poetica" (αμφότερα το 2016). Επιμελήθηκε εκδόσεις βιβλίων, αφιερώματα περιοδικών, διαδικτυακούς τόπους και ανθολογίες. Συνεργάστηκε με εφημερίδες και λογοτεχνικά έντυπα. Ποιήματά του μεταφράστηκαν σε ξένες γλώσσες. Δίδαξε δημιουργική γραφή στο Ποιητικό Εργαστήριο του Ιδρύματος Σινόπουλου και λογοτεχνική μετάφραση στο ΕΚΕΜΕΛ, το κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Γκαίτε. To 2010 εκπροσώπησε την ελληνική ποίηση στις εκδηλώσεις "Ρουρ - Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης" (Ruhr - Kulturhauptstadt Europas 2010). Για την ποίησή του η Ακαδημία Αθηνών του απένειμε το Βραβείο Λάμπρου Πορφύρα (2013). Για την εργασία του στους "Ύμνους στη νύχτα" του Νοβάλις τιμήθηκε το 2012 με το Βραβείο Άρη Αλεξάνδρου και το Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης από τη Γερμανική Γλώσσα. Διευθύνει την εξαμηνιαία επιθεώρηση Νέο Πλανόδιον.
The poet and essayist KOSTAS KOUTSOURELIS was born in Athens in 1967. He studied Law and
Translation Theory in Greece and in Germany. He has published five volumes of poetry. He wrote the libretto for the Philippos Tsalahouris' opera "Michelangelo in Rome" staged in March 2013 at the Benaki Museum in Athens. His latest books are the essay "C. P. Cavafy" (2013) and the long poem "Letter to Odysseus Elytis" (2014). His work has been included in anthologies in Greece and abroad and is translated into several european languages. As a literary critic he contributed to a wide range of publications. His emphasis is on romantic and modern literature and contemporary political thought. Among his translations from the German, English and Spanish are poetical works of Novalis, Octavio Paz, W. Shakespeare, R. M. Rilke, G. Benn, H. Heine and Philip Larkin. Also, a novel of Martin Walser and books of thinkers such as Werner Sombart, Hans Freyer, Karl Marx and Panagiotis Kondylis. In 2010 he edited an anthology of German poetry after the fall of the Berlin Wall. He taught literary translation at the European Translation Center and the University of Athens. In the years 2008-2010 he was co-director of the Poetry Workshop at the Takis Sinopoulos Foundation. For his poetry he was awarded the Lambros Porphyras Prize of the Athens Academy (2013). For his work on Novalis' Hymns to the Night (2011) he was awarded the Aris Alexandrou Prize and the Prize for Literary Translation from the German Language (2012). He is the editor of the biannual literary review Neo Planodion.
Der Schriftsteller KOSTAS KOUTSOURELIS wurde 1967 in Athen geboren. Er hat Jura und Translatologie in Griechenland und Deutschland studiert. In der Zeit 1991-1998 lebte er in Bonn und in Köln. Bisher har er fünf Gedichtsammlungen veröffentlicht. Er schrieb auch das Libretto für die Kammeroper "Michelangelo in Rom" des Komponisten Philippos Tsalahouris, die in März 2013 im Benaki Museum Athen uraufgeführt wurde. Seine neuesten Bücher sind der Essay "K. P. Kavafis" (2013) und das Langgedicht "Brief an Odysseas Elytis" (2014). Beiträge von ihm sind in vielen Zeitschriften, Zeitungen und Anthologien erschienen. Gedichte von ihm wurden in mehreren Sprachen übersetzt. Als Essayist und Kritiker liegt sein Schwerpunkt auf der romantischen und modernen Literatur und dem zeitgenössischen politischen Denken. Er übersetzte ins Griechische Werke von Novalis, Shakespeare, Rainer Maria Rilke, Octavio Paz, Gottfried Benn, Heinrich Heine, Philip Larkin, Martin Walser sowie Essays und theoretische Texte von Werner Sombart, Hans Freyer, Karl Marx und Panajotis Kondylis. 2010 gab er eine Anthologie der deutschsprachigen Lyrik nach dem Mauerfall heraus. 2001-2008 lehrte er literarische Übersetzung an dem Europäischen Übersetzungszentrum und der Athener Universität. In den Jahren 2008-2010 war er Co-Direktor des Poesie-Workshop an der Takis Sinopoulos Stiftung. Für seine Lyrik wurde er 2013 mit dem Lambros-Porphyras-Preis der Athener Akademie ausgezeichnet. Für seine Arbeit über Novalis' Hymnen an die Nacht wurde er 2012 mit dem Aris-Alexandrou-Preis und den Preis für literarische Übersetzung aus der deutschen Sprache ausgezeichnet. Er ist Herausgeber der halbjährlichen Literaturzeitschrift Neo Planodion.
El poeta, traductor y crítico KOSTAS KUTSURELIS nació en Atenas en 1967. Estudió derecho y traductología. Vivió un tiempo en Alemania. Ha publicado cinco libros de poemas. También ha publicado traducciones de textos de Novalis (Himnos a la noche); de Octavio Paz (Piedra de sol); de Shakespeare (una selección de los sonetos); de poemas de Rilke, Larkin y Heine; de la novela de Martin Walser "La defensa de la infancia"; de textos teóricos de Karl Marx, Werner Sombart, Hans Freyer, Panagiotis Kondylis y otros. Participó en varios números especiales en revistas, dedicados a Gottfried Benn y a la poesía alemana tras la caída del muro de Berlín. Como ensayista y crítico, su atención se centra en la literatura romántica y moderna y el pensamiento político contemporáneo. Enseñó a la traducción literaria en el Centro Europeo de Traducción y de la Universidad de Atenas. En los años 2008-2010 fue co-director del Taller de Poesía de la Fundación Takis Sinopoulos. Por su poesía, fue galardonado con el Premio Lambros Porphyras de la Academia de Atenas (2013). Por su trabajo en Novalis (2011) fue galardonado con el Premio Aris Alexandrou y el Premio a la Traducción Literaria de la Lengua Alemana (2012). Es el editor de la revista literaria semestral Neo Planodion.


(Curriculum vitae)


Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

© Κώστας Κουτσουρέλης