Πρώτη σελίδα
 
 Curriculum vitae
 Ημερολόγιο
 
 Ποιητικά
 Δοκίμια & άρθρα
 Μεταγραφές
 Συνεντεύξεις
 Τα επικαιρικά
 Ατάκτως ερριμμένα
 
 Κ.Κ. in Translation
 Εικονοστάσιον
 
 Ξενώνας
 Έριδες
 Florilegium
 
 
 Συνδεσμολόγιο
 Impressum
 Γραμματοκιβώτιο
 Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Βibliothéque
BIBLIOTHÉQUE

Dans ce mausolée de mots
chaque page conserve
un souvenir incertain,
une immortalité poussiéreuse

Parfois,
dans des moments imprévus,
un étranger feuillette lentement le vide
et du fond des pages
une musique glacée
commence à grincer

traduction
Ρhilippe Βeck


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Σ' αυτό το μαυσωλείο των λέξεων
κάθε σελίδα φρουρεί
μια μνήμη αβέβαιη,
μια σκονισμένη αθανασία

Κάποτε,
σ' ώρες απρόβλεπτες,
ένας ξένος ξεφυλλίζει αργά το κενό
κι απ' των σελίδων τον βυθό
μια παγωμένη μουσική
παίρνει να τρίζει

       
Βλ. ακόμη :

  — Due Poesie | traduzione di DΟΝΑΤΑ ΒΕRRΑ

  — Settlement of Accounts | translated by GEORGE TRIALONIS
  — 1 Gedicht | 1 Ποίημα | 1 Eilėraštis
  — Two Poems | translated by ΡΗΙLIP RΑΜΡ
  — Bilder des Schlafs | Νachdichtung von ΝΙΝΑ ΒUΝGΑRΤΕΝ
  — 1 Poem + 5 Translations
  — Los labios del mediodía | traducción de GIORGOS LYKOTRAFITIS
  — 1 Poem in 6 Versions    

[ 5. 6. 2010 ]


Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

© Κώστας Κουτσουρέλης