Πρώτη σελίδα
 
 Curriculum vitae
 Ημερολόγιο
 
 Ποιητικά
 Δοκίμια & άρθρα
 Μεταγραφές
 Συνεντεύξεις
 Τα επικαιρικά
 Ατάκτως ερριμμένα
 
 Κ.Κ. in Translation
 Εικονοστάσιον
 
 Ξενώνας
 Έριδες
 Florilegium
 
 
 Συνδεσμολόγιο
 Impressum
 Γραμματοκιβώτιο
 Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Σίσυφος
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σ ί σ υ φ ο ς

Πάντα
θέλγει τὸ βλέμμα
ἡ γυμνότητα

Πάντοτε
ἕλκει τὸν βράχο
τῶν ἄκρων
ἡ αἰχμὴ

Σημαία λευκὴ
λερώνει
τοῦ νεροῦ τὸν καθρέφτη
ἡ σελήνη

Καμπυλώνει
ὁ ὁρίζοντας
τανύεται
σύγκορμη
ἡ νευτώνεια χορδὴ

Κυλώντας
ἡ πέτρα
μελετάει
τὴ γαλήνη

Τοῦ ὕψους
τὴν ἀνέφικτη γῆἩ μ ι κ ρ α ν ί α

Μικρὴ
παλλόμενη ἀορτὴ
καρφὶ
στὸ βλέμμα
αἷμα ἐριστικὸ

Μιὰ ἀμίλητη
ἔκρηξη
τὸ φῶς στρατὸς
κραυγὲς
κεντώντας
στὶς κουρτίνες
τοῦ ὕπνουἙ ω θ ι ν ὸ

Τὸ πρωὶ
σιδερένια βροχὴ
σοῦ ραμφίζει τὸ σῶμα
ἕνας ἥλιος
γαμψὸς

Πέφτει ἡ νύχτα
κι ἀκόμα
ἰριδίζουν στὰ χέρια μου
στάλες ἄλικο μέταλλο
σκλῆθρες
κάρβουνο φῶς
φωτογραφία Μarisa Rοsatο

[ 15. 1. 2009 ]


Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

© Κώστας Κουτσουρέλης