Πρώτη σελίδα
 
 Curriculum vitae
 Ημερολόγιο
 
 Ποιητικά
 Δοκίμια & άρθρα
 Μεταγραφές
 Συνεντεύξεις
 Τα επικαιρικά
 Ατάκτως ερριμμένα
 
 Κ.Κ. in Translation
 Εικονοστάσιον
 
 Ξενώνας
 Έριδες
 Florilegium
 
 
 Συνδεσμολόγιο
 Impressum
 Γραμματοκιβώτιο
 Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Αέρας αύγουστος 8ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ, ακόμα, η γεύση του καφέ·
   μια σπίθα τόση δα που εμμένει
  πάνω στη γλώσσα, ένα αργό άουτο ντα φε

  γόησσας που ήταν μια φορά
   και τώρα κολασμένη
  μόλις θυμάται τη χαρά της αμαρτίας.

  Το πεπρωμένο εντέλει κάθε Ουσίας
   πόσιμης ή πνευματικής: να ξεθυμαίνει.
  Με χίλια δυό βεγγαλικά και εφφέ

  να ερεθίζει τους λωβούς του εγκεφάλου,
   κι ύστερα, με το βλέμμα κάτω,
  ν' αποτραβιέται στα μισά της συνουσίας.

  Η καφεΐνη ίσον χάπι εξάλλου,
   από εκείνα με τις χρόνιες αντενδείξεις.
  Όπως το φίδι που δαγκώνει την ουρά του,

  έχει για θέα της τα οπίσθια της πλήξης.

       
  — Αέρας αύγουστος 1
  — Αέρας αύγουστος 2
  — Αέρας αύγουστος 3
  — Αέρας αύγουστος 4
  — Αέρας αύγουστος 5
  — Αέρας αύγουστος 6
  — Αέρας αύγουστος 7
  — Αέρας αύγουστος 8
  — Αέρας αύγουστος 9
  — Αέρας αύγουστος 10
  — Αέρας αύγουστος 11

  — Ιντερμέδιο α

  — Αέρας αύγουστος 12
  — Αέρας αύγουστος 13
  — Αέρας αύγουστος 14
  — Αέρας αύγουστος 15
  — Αέρας αύγουστος 16
  — Αέρας αύγουστος 17
  — Αέρας αύγουστος 18
  — Αέρας αύγουστος 19
  — Αέρας αύγουστος 20
  — Αέρας αύγουστος 21
  — Αέρας αύγουστος 22

  — Ιντερμέδιο β

  — Αέρας αύγουστος 23
  — Αέρας αύγουστος 24
  — Αέρας αύγουστος 25
  — Αέρας αύγουστος 26
  — Αέρας αύγουστος 27
  — Αέρας αύγουστος 28
  — Αέρας αύγουστος 29
  — Αέρας αύγουστος 30
  — Αέρας αύγουστος 31
  — Αέρας αύγουστος 32
  — Αέρας αύγουστος 33

    

[ 22. 8. 2011 ]


Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

© Κώστας Κουτσουρέλης