Πρώτη σελίδα
 
 Curriculum vitae
 Ημερολόγιο
 
 Ποιητικά
 Δοκίμια & άρθρα
 Μεταγραφές
 Συνεντεύξεις
 Τα επικαιρικά
 Ατάκτως ερριμμένα
 
 Κ.Κ. in Translation
 Εικονοστάσιον
 
 Ξενώνας
 Έριδες
 Florilegium
 
 
 Συνδεσμολόγιο
 Impressum
 Γραμματοκιβώτιο
 Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ντέρεκ Ουώλκοττ
ΚΑΤΑΚΑΛΟΚΑΙΡΟ, ΤΟΜΠΑΓΚΟ


Πλατιές ηλιόστρωτες ακτές.

Ζέστη λευκή.
Ένα ποτάμι πράσινο.

Ένα γεφύρι,
κίτρινες φοινικιές καψαλισμένες

από τη νάρκη του καλοκαιριού, σπίτι
αποκαρωμένο όλο τον Αύγουστο.

Μέρες που κράτησα,
μέρες που έχασα,

μέρες σαν θυγατέρες που βλασταίνουνε
πέρ' απ' την αγκαλιά μου.
MIDSUMMER, TOBAGO


Broad sun-stoned beaches.

White heat.
A green river.

A bridge,
scorched yellow palms

from the summer-sleeping house
drowsing through August.

Days I have held,
days I have lost,

days that outgrow, like daughters,
my harbouring arms.
Derek Walcott, Seascape


[ 27. 1. 2009 ]


Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

© Κώστας Κουτσουρέλης