Πρώτη σελίδα
 
 Curriculum vitae
 Ημερολόγιο
 
 Ποιητικά
 Δοκίμια & άρθρα
 Μεταγραφές
 Συνεντεύξεις
 Τα επικαιρικά
 Ατάκτως ερριμμένα
 
 Κ.Κ. in Translation
 Εικονοστάσιον
 
 Ξενώνας
 Έριδες
 Florilegium
 
 
 Συνδεσμολόγιο
 Impressum
 Γραμματοκιβώτιο
 Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Μάριο Λούτσι

LIED-AUBADE


       Ωστόσο πες μου, σε παρακαλώ,
       γιατί αργεί
              τόσο η αυγή.
                  Πού
       είναι λοιπόν,
             δεν τους ακούω
       ακόμη,
          εκείνοι οι λίγοι
                που μας βεβαιώνουν
       ότι η μέρα έφτασε, και το άγγελμά της
       διασαλπίζουν, και μετρούν
       τον κρότο
              από το βάδισμά της
       το χαρούμενο στις πέτρες...
       Δεν τους ακούω, δεν είναι εδώ.
       Και τα πουλιά χαμένα
       μέσα στο σύμπαν τους, βουβά,
                        ώς πότε;
LIED-AUBADE


       Ma tu dimmi, ti prego,
       perché tarda
              tanto l'alba.
                    Dove
       sono,
          non li sento
       ancora,
           quei rari
               che dichiarano:
       è giorno, e ne ripetono
       l'annuncio, e ne ribattono
       forte
           il conio da selce a selce
       allegramente scarpinando...
       Non li sento, non ci sono.
       E gli uccelli persi
       nell'universo loro, muti,
                    fino a quando?Mario Luzi, 1914-2005[ 28. 5. 2008 ]


Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

© Κώστας Κουτσουρέλης