Πρώτη σελίδα
 
 Curriculum vitae
 Ημερολόγιο
 
 Ποιητικά
 Δοκίμια & άρθρα
 Μεταγραφές
 Συνεντεύξεις
 Τα επικαιρικά
 Ατάκτως ερριμμένα
 
 Κ.Κ. in Translation
 Εικονοστάσιον
 
 Ξενώνας
 Έριδες
 Florilegium
 
 
 Συνδεσμολόγιο
 Impressum
 Γραμματοκιβώτιο
 Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Αισιοδοξία

με τον τρόπο του Ερνστ Γιαντλ

        ΒΟΥΒΑΘΗΚΕ πια των σκαπανέων
        το σάλπισμα, το εγερτήριο των ρήξεων,
        του καινούργιου η προφήτισσα ορμή –
        όμως στων Πιερίδων τη φωνή
        οι παμπάλαιες λέξεις ακούγονται ακόμη.


           Κ. Κουτσουρέλης, De arte amandi,
             Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2004
ΕΡΝΣΤ ΓΙΑΝΤΛ

Σημείον


        ΕΣΠΑΣΑΝ πια οι αρμονικοί αμφορείς,
        τα πινάκια με τα πρόσωπα των Ελλήνων,
        οι επίχρυσες των κλασσικών προτομές –
        όμως στων κεραμέων τα εργαστήρια
        το νερό και η άργιλος περιστρέφονται ακόμη.ΕRNST JANDL

Ζeichen


        ZERBROCHEN sind die harmonischen Krüge,
        die Teller mit dem Griechengesicht,
        die vergoldeten Köpfe der Klassiker –
        aber der Ton und das Wasser drehen sich weiter
        in den Hütten der Töpfer.


           Ernst Jandl, Andere Augen, 1953[ 8. 4. 2008 ]


Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

© Κώστας Κουτσουρέλης