Πρώτη σελίδα
 
 Curriculum vitae
 Ημερολόγιο
 
 Ποιητικά
 Δοκίμια & άρθρα
 Μεταγραφές
 Συνεντεύξεις
 Τα επικαιρικά
 Ατάκτως ερριμμένα
 
 Κ.Κ. in Translation
 Εικονοστάσιον
 
 Ξενώνας
 Έριδες
 Florilegium
 
 
 Συνδεσμολόγιο
 Impressum
 Γραμματοκιβώτιο
 Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 Ποιητικά

Ο Λ.Λ. θεωρεί τον κόσμο από ψηλά
MARCH 2008: FIRST GLOBAL LAND COVER
MAP AT 300 M RESOLUTION[ 18. 6. 2009 ]
(Ποιητικά, Τα επικαιρικά)

Due poesie
TRADUZIONE DI DΟΝΑΤΑ ΒΕRRΑ[ 23. 3. 2009 ]
(Ποιητικά, Κ.Κ. in Translation)

...το πλήρωμα του χρόνου
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | BEGLEICHUNG
EINER ALTEN RECHNUNG | SĄSKAITŲ SUVEDIMAS[ 27. 1. 2009 ]
(Ποιητικά, Κ.Κ. in Translation)

Σίσυφος
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ


[ 15. 1. 2009 ]
(Ποιητικά)

Two Poems
TRANSLATED BY ΡΗΙLΙΡ RΑΜΡ[ 22. 11. 2008 ]
(Ποιητικά, Κ.Κ. in Translation)

Αέρας αύγουστος 20


[ 16. 11. 2008 ]
(Ποιητικά)

Το τραγούδι του γυρισμού


[ 19. 6. 2008 ]
(Ποιητικά)

Τρία χάικου[ 1. 6. 2008 ]
(Ποιητικά)

Bilder des Schlafs
NACHDICHTUNG VON ΝΙΝΑ ΒUΝGΑRΤΕΝ[ 21. 5. 2008 ]
(Ποιητικά, Κ.Κ. in Translation)

Los labios del mediodía...
TRADUCCIÓN JORGOS LIKOTRAFITIS[ 7. 5. 2008 ]
(Ποιητικά, Κ.Κ. in Translation)

Αισιοδοξία[ 8. 4. 2008 ]
(Ποιητικά)

Δύο χάικου[ 10. 1. 2008 ]
(Ποιητικά)

Παραβολή
PARABEL | PARABOLE | PALYGINIMAS | PARABLE
1 ΠΟΙΗΜΑ ΣΕ 6 ΕΚΔΟΧΕΣ[ 23. 7. 2007 ]
(Ποιητικά, Κ.Κ. in Translation)

Σε φίλο συγγραφέα
ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ[ 12. 5. 2007 ]
(Ποιητικά)

1 ποίημα + 5 μεταφράσεις
ΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣ | CONTRADICTIONS | ANTINOMIE
PRIEŠINGYBĖS | ANTINOMIES | GEGENSÄTZE[ 1. 8. 2006 ]
(Ποιητικά, Κ.Κ. in Translation)

<< Προηγούμενη 1 2 3 Επόμενη>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

© Κώστας Κουτσουρέλης